so do may dieu hoa

Nguyên lý làm lạnh của máy điều hòa không khí

Trong một hệ thống làm lạnh. Chúng ta điều khiển để chất lỏng chuyển thành chất khí trong giàn bay hơi (Giàn lạnh) để lấy đi nhiệt trong không gian cần làm lạnh

Nguyên lý làm lạnh của máy điều hòa không khí
Nguyên lý làm lạnh của máy điều hòa không khí

Chúng ta cũng đồng thời sử dụng một máy nén(máy bơm)để đẩy chất khí đến giàn ngưng tụ (giàn nóng)

Tại giàn nóng. Chúng ta điều khiển để chất khí thải nhiệt và chuyển chất khí thành chất lỏng để chúng ta có thể tái sử dụng

Sau đó dùng van để chất lỏng quay trở lại giàn bay hơi để hoàn tất một chu trình. Chu trình này sẽ lặp đi lặp lại mãi

Bằng cách nào chúng ta có thể điều khiển chuyển chất lỏng thành chất khí…hay chất khí trở thành chất lỏng ? Đó chính là bằng cách điều khiển điểm sôi

Điểm sôi là nhiệt độ mà tại đó chất lỏng chuyển thành chất khí khi nhận nhiệt và đồng thời nó cũng là nhiệt độ mà tại đó chất khí chuyển thành chất lỏng khi thải nhiệt(tỏa nhiệt)

Điểm sôi = Nhiệt độ bão hòa = Nhiệt độ bay hơi = Nhiệt độ ngưng tụ

Khi chúng ta nói về điểm sôi của chất lỏng là chúng ta nói về điểm sôi tại áp suất 0 psi . Nếu chúng ta tăng áp suất thì tức là ta tăng (nhiệt độ) điểm sôi. Nếu chúng ta giảm áp suất => giảm (nhiệt độ) điểm sôi

Tại giàn bay hơi. Chúng ta điểu khiển chất lỏng thành chất khí bằng cách giảm áp suất hay là giảm (nhiệt độ) điểm sôi/nhiệt độ bay hơi hơn nhiệt độ không khí mà ta cần làm lạnh

Tại giàn ngưng tụ. Chúng ta điều khiển chất khí thành chất lỏng bằng cách tăng áp suất hay là tăng (nhiệt độ) điểm sôi/nhiệt độ ngưng tụ hơn nhiệt độ không khí mà ta cần tỏa nhiệt (thải nhiệt)

Cái khác biệt chủ yếu ở đây là sự khác nhau về nhiệt độ điểm sôi tại các áp suất khác nhau

Chúng ta có thể nói rằng Điểm sôi(Nhiệt độ bão hòa-Nhiệt độ bay hơi-Nhiệt độ ngưng tụ) tại những áp suất khác nhau trong các máy lạnh phổ biến được điều khiển bằng bảng áp suất(nhiệt độ)

Quá nhiệt, Quá lạnh

Nếu chúng ta làm bay hơi chất lỏng thành khí và cùng thêm nhiệt vào chất khí thì khi đó nhiệt độ chất khí sẽ quá nhiệt độ bão hòa .Đó gọi là (nhiệt độ) quá nhiệt. Khi tăng nhiệt độ quá nhiệt độ bão hòa 10* cũng tức là nhiệt độ quá nhiệt là 10*. tương tự với tăng quá 20*. 25*…vv

Cũng tương tự khi ta làm ngưng tụ chất khí thành lỏng và lấy đi nhiệt khỏi chất lỏng thì đó gọi là quá lạnh. Khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bão hòa 20* thì đó là nhiệt độ quá lạnh (quá lạnh = 20*)

Môi chất lạnh chảy rất nhanh qua ống của giàn bay hơi để tới đường hút của máy bơm. Nhiều người tin rằng bạn không thể có quá nhiệt cho đến khi toàn bộ chất lỏng bị bay hơi hết. Nhưng điều đó không đúng. Bởi vì tốc độ của môi chất lạnh đủ để không khí ngưng tụ thành giọt bởi hơi quá nhiệt xung quanh đầu ra của giàn bay hơi. Và trên thực tế đó là điều đã xảy ra. Tất cả các giọt nước ngưng tụ sẽ dần biến mất theo thời gian khi Nhiệt độ quá nhiệt đạt tới giá trị 5-10 F/3-5.5 K

Ta muốn Nhiệt độ quá nhiệt tại đầu ra của giàn bay hơi là thấp đủ để môi chất bay hơi hết trong ống của giàn bay hơi theo đó tôi đa hóa khả năng hấp thu nhiệt nhưng chúng ta cũng không muốn bị hút lỏng về máy ( gây va đập thủy lực)

Tương tự. Dòng môi chất cũng đủ để tạo bọt khí bởi nhiệt độ quá lạnh xung quanh đầu ra của dàn ngưng tụ. Hiện tượng này sẽ biến mất khi t* quá lạnh đạt giá trị 10-15F/5.5-8.5K

Ta muốn Nhiệt độ quá lạnh là cao đủ để chuyển hết chất lỏng qua van tiết lưu. Nhưng không quá lơn để chất lỏng lại quay ngược vào giàn ngưng tụ. Như vậy sẽ làm giảm khả năng thải nhiệt của giàn ngưng.

(tác giả: hvacr)

Video mô phỏng:

Bài liên quan: sua dieu hoa, bao duong dieu hoa

Leave a comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Liên hệ: 0904027702